Евангелско четиво RSS feed for this section
Икона на Страшния съд

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

За дървото и неговите плодове (Мат. 12:33) 33. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош; защото по плода се познава дървото. 34. Рожби ехидни! Как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата. 35. Добрият човек от […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ЗА ПОСТА (Мат. 6: 16-18) 16. Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерните; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. 17. А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18. та да се покажеш, че постиш не […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
напрестолно евангелие

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ЗА БЛАГОДЕЯНИЯТА (Мат. 6:1-4) 1. Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец. 2. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерните по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
manastirea-carantania-15-300x259

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ИЗКУШЕНИЕТО В ПУСТИНЯТА  (Мат. 4: 1-11) 1.Тогава Иисус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола, 2. и, като пости четирийсет дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня. 3. И приближи се до Него изкусителят м рече: ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат на хлябове. 4. А Той му […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →