Евангелско четиво RSS feed for this section

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРИТЧАТА ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ЛОЗЕТО (Мат. 20:1-16) 1. Защото царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си, 2. и, като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си; 3. като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, 4. па рече […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
ИЗ "СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ"

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРИТЧА ЗА ЗАГУБЕНАТА ОВЦА (Мат. 18:12-14) 12. Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената? 13. И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
mreja

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРИТЧИ НА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО Притчи за скритото съкровище и скъпоценния бисер (Мат. 13:44-46) 44. Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива. 45. Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, 46. […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
seyatel

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРИТЧИ ЗА  НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО Притча за синаповото зърно (Мат. 13:31-32) 31. Друга притча им предложи, като каза: царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, та посея на нивата си, 32. което е най-малко от всички семена, но, кога израсте, бива по-голямо от всички злакове и става дърво, тъй че птиците небесни прилитат и […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
Св. ев. Матей

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРИТЧИ ЗА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО Притча за житото и плевелите (Мат. 13:24-30) 24. Друга притча им предложи Той, като каза: царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си; 25. и когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде; 26. а когато израсте злакът и даде плод, тогава […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
seyatel

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРИТЧА ЗА СЕЯЧА (Мат. 13:1-23) 1. А като излезе оня ден от къщата, Иисус седна край морето. 2. И събра се около Него много народ, тъй че Той влезе в кораба и седна; а целият народ стоеше на брега. 3. И говори им много с притчи, като казваше: ето, излезе сеяч да сее; 4. и […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
propoved2_Hristos

ИЗ “СВ. ЕАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

46. И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него. 47. И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да говорят с Тебе. 48. А Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
10679652_10204753408612015_7167897915184026200_o

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПОПОВЕДТА НА ПЛАНИНАТА – ЧАСТ 3 Поощрение за молитва и златно правило за живот (Мат. 7:7-12) Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; 8. защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори. 9. Има ли помежду ви […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
P1050086

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРОПЕВДТА НА ПЛАНИНАТА (ЧАСТ 2) Съкровищница на небето (Мат. 6:19-21) Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; 20. но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; 21. защото, дето е съкровището […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРОПОВЕДТА НА ПЛАНИНАТА (ЧАСТ 1) БЛАЖЕНСТВАТА (Мат. 5:1-12) Като видя народа. Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. 2. И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше: 3. блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. 4. Блажени плачещите, защото те ще се утешат. 5. Блажени […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →