Archive by Author
image_pdfimage_print

НЕДЕЛЯ СЛЕД ВЪЗДВИЖЕНИЕ

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО Е НАШАТА НАДЕЖДА И като повика народа с учениците Си, рече им: който иска да върви, след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. […]

Comments Off on НЕДЕЛЯ СЛЕД ВЪЗДВИЖЕНИЕ Continue Reading →

НЕДЕЛЯ ПРЕД ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето. И както Мойсей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човеческий, та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та […]

Comments Off on НЕДЕЛЯ ПРЕД ВЪЗДВИЖЕНИЕ Continue Reading →
1vsel_sabor

7 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – НА СВ. ОТЦИ ОТ I ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

ДУХОВНО БАЩИНСТВО Това като каза Иисус, дигна очи към небето и рече: Отче! Дойде часът: прослави Сина Си, за да Те прослави и Син Ти, според както си Му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си Му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного […]

Comments Off on 7 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА – НА СВ. ОТЦИ ОТ I ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР Continue Reading →

6 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА

ИЗЛЕКУВАНЕТО НА СЛЕПОРОДЕНИЯ И като минаваше, видя един човек, сляп по рождение. Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша […]

Comments Off on 6 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА Continue Reading →
samaritan_Thessalonike

5 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА

ИИСУС ХРИСТОС И САМАРЯНКАТА И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Иаков бе дал на сина си Иосифа. Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус й казва: дай Ми […]

Comments Off on 5 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА Continue Reading →
umivane_nozete

5 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – ПРЕП. МАРИЯ ЕГИПЕТСКА

КОЯ Е СЛАВАТА НА ГОСПОД Когато бяха на път, възлизайки за Иерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни; следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванадесетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него: ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците; и […]

Comments Off on 5 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – ПРЕП. МАРИЯ ЕГИПЕТСКА Continue Reading →

4 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

КАКВОТО ПОСЕЕМ, ТОВА И ЩЕ ПОЖЪНЕМ Излезе сеяч да сее семе; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха; а други паднаха на камък и, като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага; други пък паднаха между тръни; и израснаха тръните заедно със зърната и ги заглушиха; а други […]

Comments Off on 4 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ Continue Reading →

3 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

ИИСУС ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЯВА СИНА НА НАИНСКАТА ВДОВИЦА На другия ден Иисус отиваше в града, наречен Наин; и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града. Като […]

Comments Off on 3 НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ Continue Reading →

3 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ–СВ. КРЪСТОПОКЛОННА

КРЪСТЪТ НА ИСТИНСКИЯ УЧЕНИК  И като повика народа с учениците Си, рече им: който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, за вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. […]

Comments Off on 3 НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ–СВ. КРЪСТОПОКЛОННА Continue Reading →
11.30_sv_Andrey_Simon_6v_ravenna

2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

ПРИЗОВАВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ УЧЕНИЦИ И като вървеше покрай Галилейско море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари; и казва им: вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам като отиде по-нататък, […]

Comments Off on 2 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА Continue Reading →