ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ В ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ”

В Шестата неделя след Неделя подир Въздвижение на светия Господен Кръст – 21-ви октомври 2018 г., празнична света Литургия отслужи протойерей Емилиян Костадинов.

В храма чухме неделното евангелско четиво за чудото, което Господ Иисус Христос извършил в Гадаринската страна, като освободил един бесноват от легион бесове, които го обладавали и им позволил да влязат в стадо свине. Те се издавили, а хората от тази страна, за които материалното означавало много за тях, казали на Господа да напусне града им.

В своето слово отец Емилиян се спря на думите на Господ Иисус Христос към изцеления човек, който поискал да Го последва и да бъде един от учениците Му, като му казал: върни се в къщата си и разказвай какво ти стори Бог(Лук. 8:39). Отец Емилиян обърна внимание на това, че на едни хора Господ Иисус Христос казва да Го последват – както на богатото момче, на което казал: „…иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; … па дойди и върви след Мене.” (Мат. 19:21), но това момче не се върнало… Господ, като знаел къде е сърцето му, му казва, че може да Го следва, само когато се отрече от богатството си. В други случаи, когато хората поискали да Го следват – стотника в Капернаум, самарянката и други… – Той не им разрешил. По думите на о. Емилиян това е така, защото: „Понякога проповедта вътре в дома е много по-силна от където и да е другаде. Бог не ни казва: „Върви след мен!”, тоест – „Напусни работа и по цял ден се моли!”, а казал: Върви си в къщи и там прославяй Бога!  

Всеки ден ходим на работа. Всеки ден се занимаваме с неща, които са от житието ни – осигуряваме прехраната за нас и за нашите деца, благоустрояваме се и т.н. Тези неща правим всеки ден, но рядко се сещаме да седнем в къщи и да си поговорим със семейството за добродетели, за Христа, за любовта, за много неща…”

Отец Емилиян обясни, че Господ Иисус затова е казал на изцеления бесноват да отиде у дома си, за да могат тези коравосърдечни хора, пред които направил две чудеса – изгонил бесовете от човека и ги вселил в свинете  – те това не го признали, те искали Господ да си отиде от тях – Той именно заради това решил да остави бесноватия там, да бъде постоянно пред очите им – за да виждат един нормален човек, трудолюбив, който преди да срещне Господ Иисус Христос, е бил безумен. Според него именно това е нашата мисия за домовете и семействата ни, нашите близки и приятели: „Не да говорим за Христа, когато не искат да ни слушат, но с примера си, с поведението си, с морала си – да покажем на тези хора, знаейки, че ние сме близко до Бога и ходим на църква, с личния си пример – ние да им покажем как трябва да живеем, как е богоугодно, а който вече види и му хареса – ще иска и да чуе.”

След неделната света Литургия и беседата в неделното училище, празнувахме светото Кръщение на най-малкия член на православното ни братство Божидар – дългоочакваната рожба в семейството на нашата сестра Мария и Димитър.

Отец Емилиян изказа благословения и благопожелания за Божидар – за здраве и преуспяване във вярата и доброто.

image_pdfimage_print
(Посетен 66 пъти, от които днес: 1)