ИЗ "СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ"


ПОПОВЕДТА НА ПЛАНИНАТА – ЧАСТ 310679652_10204753408612015_7167897915184026200_o

Поощрение за молитва и златно правило за живот

(Мат. 7:7-12)

 1. Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;
  8. защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.
  9. Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък,
  10. и кога поиска риба, да му даде змия?
  11. И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри деяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат?
  12. Прочее, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям; защото това е законът и пророците.

Двата пътя (Мат. 7:13-14)

 1. Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях;
  14. защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират.

Предпазване от лъжепророци (Мат. 7: 15-20)

 1. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители:
  16. по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?
  17. Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове:
  18. не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.
  19. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън.
  20. И тъй, по плодовете им ще ги познаете.

Опасност от лъжливо изповядване (Мат. 7:21-23) 

 1. Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен.
  22. Мнозина ще Ми кажат в оня ден: Господи, Господи! не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правехме?
  23. И тогава ще им кажа открито: никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.