ИЗ "СВ. ЕАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ"


46. И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него.propoved2_Hristos
47. И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да говорят с Тебе.
48. А Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка Ми, и кои са братята Ми?
49. И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите братя;
50. защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка.