ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой 222, на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу

Енорийски лист -Благовестие, брой 222