ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой 221, на Енорийски лист “Благовестие“. Може да го намерите по-долу


Енорийски лист- Благовестие, брoй 221