ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой 219, на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу.

Енорийски лист – Благовестие, брой 219