ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой, 218 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу

Енорийски лист – Благовестие, бр.218