ВЪЗКРЕСИТЕЛ Е МОЯТ ГОСПОД


12079043_980387538677892_1981588476126471801_n[1]Възкресител е моят Господ. Възкресява мъртви от сутрин до вечер и от вечер до зазоряване.
Каквото утрото погребе, вечер Господ ще го оживи, и каквото вечерта погребе, сутрин Господ ще го оживи.
Има ли нещо по-достойно за живия Бог от това да възкресява мъртви за живот?
Нека други вярват в Бог, който се кара и съди с хората.
Аз ще се държа за Бога, който възкресява мъртвите.
Нека други вярват в Бог, който не се доближава и до живите, когато го викат.
Аз ще се кланям на Бога, който държи ухото Си наклонено и към гробовете и слуша дали някой не вика за възкресение и възкресител.
Гробарите закопават и мълчат. Господ откопава и вика.
Майка щерка закопава, Господ откопава; по-добра майка е Господ от майката.
Баща син заравя, Господ изравя. По-добър баща е Господ от бащата.
Брат брата погребва, Господ възкресява. По-добър брат е Господ от брата.
Господ няма ни сълзи, ни усмивка за мъртвите. Неговото сърце е изцяло за живите.
Светът плаче за своите в гробището, Господ с песен вика своите и ги буди.
Възкреси, Господи, моя дух, за да възкръсне и тялото ми. Настани се в моя дух и тялото ми ще бъде Твой храм.
Ти си възкресителят и Ти си възкръсналият, защото Ти си Живот.
Само това семе възкръсва, в което си скрит Ти, и то само това от него, което си Ти.
Само този дух ще оживиш, който и сега живее с Теб, а не със света.
Само това тяло ще опазиш, което е започнало да се изпълва със Светия Дух.
Това, което е живият Господ в гробовете, то ще възкръсне за живот.
Никой не може да възкреси мъртвите, освен Господ, и никой не може да възкръсне от мъртвите, освен Господ.
Защото Той е в своите светии. Наистина Той е в своите живи и в гроба и подир гроба.


Св. Николай Велимирович
Из “Езерни молитви” (Омофор, 2003)
Превод: Андрей Романов

http://www.pravoslavie.bg – от 2007 г.