Вечерня с взаимно опрощение в храм „Св. пр. Илия”, 13 март 2016 г.


На вечерната слуба в Неделя Сиропустна се събрахме хора, черуващи се в храма. Опростихме се взаимно с радост в сърцата и получихме благословение за богоугоден, душеспасителен и лек пост.