БЕСЕДА ЗА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ

iliaДнес Църквата чества най-необикновения човек, живял на тази Божия земя, най-необикновения човек в целия човешки род. Толкова необикновен, толкова изключителен, че Господ го възнесъл с тяло на небето (4 Цap. 2:11). Възнесъл го с тяло на небето, какво значи това?

Господ е преминал през смъртта в този свят. А вижте, пророк Илия не е преминал през вратата на смъртта, през която преминаваме всички в този свят. И Господ го възнесъл на небето*! Защо е станало това? Защото, братя и сестри, той е бил неизказано велик изповедник на истинния Бог. Човек с пламенна вяра, целият той е бил огън! Неговата вяра е била огън и пламък. Неговият баща Савах, след раждането на пророк Илия, видял ангели Божии, които го хранели с огън и го повивали в пламък, вместо в пелени. И целият негов живот е бил огън и пламък. Този огън на вярата изгорил страстите първо в самия него.

Днес в дивните църковни песнопения се казва, че той е бил „цар над страстите”. Нито една страст не е могла да го обземе, нито да се възцари над него. Той е изгорил всички страсти като с огън. Изгорил е всеки грях с огъня на своята вяра. Целият безгрешен, целият посветен на Бога, той не е позволил нито един грях да се загнезди в душата му и да остане в нея. Но какво говоря? Той е изгорил и смъртта! Между него и Бога не е стояла смъртта. И още нещо, най-важното. Той е изгорил дявола и лъжливите богове на този свят, изповядвал и проповядвал Единия Истинен Бог. Вижте, неговата молитва изгаря водата! Водата гори от неговите думи – каква сила, каква мощ! Когато излязъл на планината Кармил, за да покаже истинния Бог на израилския народ – а тогава в израилския народ е имало много езичници, много, които били преклонили колене пред лъжливи богове и им служели заедно с цар Ахав и неговата зла съпруга Йезавел, – виждайки, че е останал почти сам, че всички са оставили Истинния Бог, пророк Илия призовал народа и свещениците на лъжливите богове, за да принесат всички жертва (3 Цар. 18:19-40). Нека те първи принесат жертва на своите богове, а след това и аз ще принеса жертва на моя Бог, и тогава ще видим кой е истинен Бог, рекъл Илия на народа. Ако моят Бог от небето хвърли огън върху жертвата и я изгори – Той е истинен Бог. Ако това направят служителите на Ваал и езическите богове, тогава те са истинни. Народът се съгласил, и той приготвил жертва първо за жреците, за лъжливите богове и лъжливите свещеници. И те от зори до мрак викали около жертвеника и молели своите богове да изгорят жертвата, която те са им принесли, но нищо такова не последвало. Понеже минало много време, а лъжливите свещеници не успели да призоват своите богове, пророк Илия им казал: какво става с вашите богове, може би са заети с друга работа, или са легнали да си починат, или спят? Така преминал целият ден, а езическите свещеници не могли да низведат огън от небето. Тогава пророк Илия разсякъл жертвата, положил я на жертвеника върху дървата, изкопал голям окоп около жертвеника, напълнил го с вода и залял жертвата с вода. После се помолил на истинния Господ Бог да низведе огън от небето, да изгори жертвата и да яви Себе Си. И наистина, по неговата молитва слязъл огън от небето и изгорил и жертвата, и дървата, и водата. Тогава Израил извика: „Господ е Бог, Богът на Илия е Истинен Бог” (3 Цар. 18:38-39)!….

Неговите молитви винаги са могъщи, винаги са силни като огън. Нека те да помагат на всички нас. И ние, когато се обръщаме към него в своите молитви, известно е, че той е толкова силен пред Бога, че може да измоли и за нас всичко, което искаме от Бога, да ходатайства пред Него.

Нека неговите свети молитви и молитвите на всички пророци и светии, начело с Пресветата Божия Майка, да ни водят през този свят и да ни удостоят с небесното Царство. И когато излизаме от това тяло, и ние с вяра и смирение да се поклоним на великия и славен пророк и да го молим да изпроси за нас Небесното Царство. За да се удостоим да прославяме Господа Христа, на Когото той така ревностно и саможертвено е служил. Неговите молитви да бъдат наши водители и възпитатели в този свят. Амин. I

*В гръцкия и славянския текст се казва, че Господ е възнесъл Илия „като на Небето” (4 Цар. 2:1 и 11), което значи, както казва св. Григорий Палама, че преди Христовото Възкресение и Възнесение на небето, никой от хората не е можел да достигне там. Иначе казано, пророк Илия пак ще дойде на земята в края на историята, преди Второто Христово Пришествие, и ще умре, т. е. ще бъде убит, и след това ще бъде възкресен от Христос (Мат. 17:11; Откр. 11:3-12). – Бел. ред. В синодалния превод на Библията изразът е „на Небето” (4 Цар. 2:1). – Бел. прев.

Автор: Св. Юстин Попович

Превод: Татяна Филева

www.svetosavlje.org.

image_pdfimage_print
(Посетен 169 пъти, от които днес: 1)