izcerjavane_besnovat

4НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

17. Един от народа отговори и рече: Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух: 18. дето и да го прехване, тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха. 19. Иисус му отговори и рече: о, роде неверен, […]

Comments Off on 4НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ Continue Reading →

ЖИТИЯ НА СВЕТИИ ЗА 21.03.2015

На 21.03.2015 отбелязваме паметта на: Преп. Яков епископ, изповедник

Comments Off on ЖИТИЯ НА СВЕТИИ ЗА 21.03.2015 Continue Reading →
"Жетварки" - Владимир Димитров Майстора

КАК ДА ПОБЕДИМ НЕХАЙСТВОТО

   За да не изпаднеш в такова нехайство, което да ти пресече възхода към духовното усъвършенстване и да те предаде в ръцете на твоите страсти, необходимо е да избягваш всякакъв вид любопитство (разпитване какво е там, какво е тук, празно скитане, празни разговори, заглеждане), всякакво привързване към нещо земно и всякакво произволно вършене само на […]

Comments Off on КАК ДА ПОБЕДИМ НЕХАЙСТВОТО Continue Reading →
voskrezsenie

БОЛЕСТИТЕ – ДУХОВНО ЛЕКАРСТВО

  Болестите – спасителен кръст Истината се заключва в това, че болестите, скърбите и страданията на християните изработват очистване на душата и опрощаване на греховете. Всеки християнин има свещен дълг: какъвто и кръст да сложи върху него Бог, да го приеме с беззлобно и просто сърце и да го вдигне високо на славната Голгота. Понякога […]

Comments Off on БОЛЕСТИТЕ – ДУХОВНО ЛЕКАРСТВО Continue Reading →
propoved2_Hristos

ИЗ “СВ. ЕАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

46. И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него. 47. И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да говорят с Тебе. 48. А Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →

ЖИТИЯ НА СВЕТИИ ЗА 20.03.2015

На 20.03.2015 се отбелязва паметта на: Преп. отци, избити в манастир “Св. Сава”

Comments Off on ЖИТИЯ НА СВЕТИИ ЗА 20.03.2015 Continue Reading →

ПРАВОСЛАВНИЯТ СВЕТОГЛЕД

    Като заемем такава позиция – правилен поглед както върху доброто, така и върху лошото в света – ние можем да носим в себе си и да запалваме в другите светлината на православния светоглед, който е православен възглед върху целия живот, а не само върху тясноцърковните въпроси. Съществува неправилно мнение, за жалост твърде разпространено […]

Comments Off on ПРАВОСЛАВНИЯТ СВЕТОГЛЕД Continue Reading →

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПРИЗОВАВАНЕ НА ДВАНАЙСЕТТЕ УЧЕНИЦИ (Мат. 10:1-4) 1. И като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ. 2. А имената на дванайсетте апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Иаков Зеведеев и Йоан, негов брат, 3. Филип и […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →
Grigorij_Dvoeslov

ПРАВОСЛАВНОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЛИТУРГИЯ НА ПРЕЖДЕОСВЕТЕНИТЕ ДАРОВЕ

    Православното богослужение е една удивително стройна система. То е организирано, подредено във времето в три кръга: денонощен или ежедневен, обхващащ службите в едно денонощие, седмичен и годишен. Денонощният кръг започва с вечернята, защото според древното леточисление денят започва от вечерта. Следват малко и велико повечерие, полунощница, I, III и VI час, литургия и […]

Comments Off on ПРАВОСЛАВНОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЛИТУРГИЯ НА ПРЕЖДЕОСВЕТЕНИТЕ ДАРОВЕ Continue Reading →
10679652_10204753408612015_7167897915184026200_o

ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ”

ПОПОВЕДТА НА ПЛАНИНАТА – ЧАСТ 3 Поощрение за молитва и златно правило за живот (Мат. 7:7-12) Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; 8. защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори. 9. Има ли помежду ви […]

Comments Off on ИЗ “СВ. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТЕЯ” Continue Reading →