Отеческо наследство RSS feed for this section
СВ. ПРОРОК И ЦАР ДАВИД

КАКВО Е БОЖИЯ ПРАВДА И В КАКВО СЕ СЪСТОИ ТЯ

Едно от най-висшите и несравними Божествени свойства, сили или енергии е Правдата (Правосъдието), което Бог оказва на Своите творения за нормалното, съответстващо на потребностите им битие. Бог удържа и обема творението по два начина: с творческата Си сила – каза и стана, повели и се яви, и с вседържителната Си сила и Промисъл, с които […]

Comments Off on КАКВО Е БОЖИЯ ПРАВДА И В КАКВО СЕ СЪСТОИ ТЯ Continue Reading →
arhangel_Mihail

КОЙ Е ДЯВОЛЪТ И КАК ДЕЙСТВА

От Свещеното Писание узнаваме, че дяволът е падналият Денница. За него Господ ни казва така: видях сатаната, как падна от небето като светкавица (Лук. 10:18). Той, сатаната, е повелител, началник на чина на падналите от небето ангели, които, решавайки да се възбунтуват против Божествената воля, претърпели поражение и автоматично отпаднали от своето достойнство и положение. […]

Comments Off on КОЙ Е ДЯВОЛЪТ И КАК ДЕЙСТВА Continue Reading →
P1070138

КЪДЕ ВОДИ ЧОВЕКА ИСТИНСКОТО ПОКАЯНИЕ

Благодатта на Човеколюбеца Бог е една, но независимо от това, тя действа във верните по различни начини. В тези, които са в самото начало на покаянието и не са се избавили от страстите тя действа ободряващо, за да не изпаднат в малодушие и да отстъпят. На тези, които вече са преуспели и се подвизават усилено, […]

Comments Off on КЪДЕ ВОДИ ЧОВЕКА ИСТИНСКОТО ПОКАЯНИЕ Continue Reading →
Bog_Otec

СВОЙСТВА ИЛИ СИЛИ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Най-важно от свойствата на душата съгласно Писанието се явява подобието на човека със Съществото на Бога. Човешката природа, създадена по образ и подобие, в най-висша степен превъзхожда природата на всички други същества, които Бог е сътворил. На нито един от етапите на целия творчески процес Бог не е изразил такава удовлетвореност както единствено при създаването […]

Comments Off on СВОЙСТВА ИЛИ СИЛИ НА ЧОВЕШКАТА ДУША Continue Reading →
adam_eva

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАРОДИТЕЛСКИЯ ГРЯХ

Това е грехът, който праотецът Адам извършил в Едемската градина, в която го поселил Творецът. Безгрешният, открит и безгрижен човек, като разумно и свободно същество бил длъжен да се подложи на изпитание, за да утвърди съзнателни взаимоотношения с Бога. За да потвърди свободния си избор, той бил длъжен да изпълни заповед – да не яде […]

Comments Off on КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАРОДИТЕЛСКИЯ ГРЯХ Continue Reading →
Стареца Йосиф Ватопедски

ЗАЩО КАТО ЗНАЕЛ, ЧЕ АДАМ ЩЕ ПАДНЕ БОГ НЕ МУ ПОПРЕЧИЛ

Ако Бог му беше попречил, тогава щеше да се получи, че Той се намесва и премахва свободата на човека, която Сам му е дал като дар. Ако беше отнел свободата, тогава и цялото поведение на човека, и в крайна сметка и спасението, би било по принуда. Човекът би престанал да бъде личност и би се […]

Comments Off on ЗАЩО КАТО ЗНАЕЛ, ЧЕ АДАМ ЩЕ ПАДНЕ БОГ НЕ МУ ПОПРЕЧИЛ Continue Reading →
adam_eva

ЗАЩО БИЛА ДАЕНА ЗАПОВЕД НА ПЪРВИТЕ ХОРА

Заповедта била дадена от Бога не за да лиши първите хора от лична свобода. Както вече споменахме по- горе, тварите, бидейки резултат на сътворение, не съществуват самостоятелно и следователно нямат от себе си не само своето битие – но и благобитието (1), и приснобитието (2) не могат да достигнат само със собствени сили – а го […]

Comments Off on ЗАЩО БИЛА ДАЕНА ЗАПОВЕД НА ПЪРВИТЕ ХОРА Continue Reading →
IZGONENI_OTRAQ

КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

   Падението се обяснява с неопитността и невнимателността на сътворения от Бога човек, които го довели до там, да пренебрегне личностното единство и връзката със своя Отец – Бога, и по такъв начин, надявайки се, че и без Бога, сам по себе си може да бъде щастлив, с постъпката си извършил предателство. И така, падение се счита и […]

Comments Off on КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА Continue Reading →
12.04_sv_damaskin_zino

КАКЪВ Е БИЛ ЖИВОТЪТ НА ЧОВЕКА В РАЯ

Раят е бил място свято, достойна за сътворения по образ и подобие Божие човек обител, където той живеел, наслаждавайки се на Божестените свойства, вложени в природата му. Чувството за превъзходство и това, че владее всички твари, му било присъщо. Той бил безстрастен, нямал нито грижи, нито безпокойства, бил свободен от много дела. Единственото занятие, което имал, било ангелско […]

Comments Off on КАКЪВ Е БИЛ ЖИВОТЪТ НА ЧОВЕКА В РАЯ Continue Reading →
SAVAOT

ЗАЩО БОГ Е СЪТВОРИЛ СВЕТА И ЧОВЕКА

Любовта, като едно от свойствата на Бога, е причината за сътворението. По силата на всеобемащата Си любов Бог е пожелал да създаде същества, които да станат причастни на Неговото съвършенство. Справедливо е тогава да се пише, че всичко, което Той е създал, е било “твърде добро”. Обобщавайки учението на Църквата, преподобният Иоан Дамаскин пише за причината за […]

Comments Off on ЗАЩО БОГ Е СЪТВОРИЛ СВЕТА И ЧОВЕКА Continue Reading →