НЕДЕЛЯ 12 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ – НА 10-ТЕ ПРОКАЖЕНИ, В ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ”


На 14-ти януари 2018 г. празнична св. Литургия в храма отслужи протойерей Емилиян Костадинов.

В днешното литургийно св. Евангелие се спряхме на едно евангелско събитие от времето на Божието пребиваване на земята – разказът за 10-те прокажени, който ни учи до днес, ще учи и бъдещите поколения – винаги да бъдем благодарни и да въздаваме Нему слава.

Отец Емилиян ни накара да се замислим дали можем да благодарим на Бога, можем ли да признаем доброто? От неговите думи разбрахме, че когато се научим да сме признателни и да благодарим, ние тогава ще можем да ценим всичко, което получаваме. Той за пореден път напомни за трите вида молитви: хвалебната, благодарствената и просителната, която ние най-често ползваме, но обърна внимание, че:
„Пътят за истинското спасение освен през молитвите, минава през изповедта, причастието – Тайнствата. Те са много по-силни, много по-важни. Затова, нека, когато искаме да бъдем чисти пред Бога и се опитваме да вървим по Неговия път, да използваме Неговите свети Тайнства, а когато дойде време за молитва, нека наистина, когато просим и Бог ни въздаде, да имаме сили да се върнем в храма и да възхвалим Бога. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе!”
ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой 330 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или да изтеглите от тук

Енорийски лист – Благовестие, брой 330
ДЕТСКИ ПРАЗНИК ПРИ ХРАМ „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ“


На 7-ми януари нашият енорийски храм беше домакин на детски празник по повод Рождество Христово и Нова година за децата от семействата в нужда, които посещават кухнята за нуждаещи се при храма.

Малчуганите бяха зарадвани с подаръци, с танци и музика, пица и торта, игри и много балони. Изпробвахме непозната игра –„Кръгче на благодарността”, в която децата благодариха на Бога, че имат семейство, братя и сестри, които са с тях винаги, че са здрави, че има слънце и лято.

За подаръците се погрижиха: фирма Виваком – с игри, книжки, блокчета, моливи и флумастери; от шоколадовата марка Milka осигуриха за всяко дете кутия с лакомства; имахме дарители на ръкавички и на още лакомства.

Празникът на децата беше очакван не само от тях. Радостта им споделяме и ние, организаторите – настоятелството при храм „Св. прор. Илия” и Православното братство, учениците от Клуба по филантропия на 105 СОУ „Атанас Далчев” с ръководител г-жа Нина Серкова.

Благодарим на сърцатите ни помощници: голямото семейство Плачкови-Ангелови, на Данчо и Василена!

Сърдечни благодарности на всички безкористни дарители в кампаниите за децата, организирани при храма през изминалата година, с чиито средства беше проведен детския празник!
ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой 329 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или да изтеглите от тук

Енорийски лист – Благовестие, брой 329
ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой 328 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или да изтеглите от тук

Енорийски лист – Благовестие, брой 328
ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой 327 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или да изтеглите от тук

Енорийски лист – Благовестие, брой 327
ЗВЕЗДАТА


(Източна легенда)

      Зад широките месопотамски равнини, на изток от Ливан, в една ясна нощ, когато небесата бяха засипани с лъскави звезди, които трептяха като живи брилянти, въз тишината на заспалия свят изгря ненадейно една нова звезда.
Тая звезда, която дотогава никое человеческо око не беше виждало, беше звезда велика, ясна и лучезарна, като едно малко слънце, с нейния силен блясък правеше да бледнеят околните звезди, що трептяха по високото небе.
И тая звезда се показваше на запад.
Человеците, които я видяха, се удивиха. И разнесе се скоро мълва за появлението ѝ по всичките градове и села на царството. И чудеха се всички и се питаха какво означава това небесно знамение.
И никой не знаеше.
И на петата нощ слухът за чудесната звезда достигна до ушите на тримата знаменити славни мъдреци на Халдея, человеци вещи в писанията, които умееха да гледат в бъдащето и да четат в съкровените му тайни.
И като видяха и те звездата, въздивиха се твърде и се смутиха. Защото никой от тях не можеше, въпреки дълбоката си мъдрост, да отгатне какво явява на вселената това ново небесно светило. И си рекоха един на други:
– Да прегледаме старите пророчески книги. Може би в тях да е писано нещо за това знамение.
И завзеха се с велико усърдие да преглеждат старата мъдрост, написана на зайчи кожи и папируси.
Три дена и три нощи мъдреците ровиха писанията на пророците, четоха ги, тълкуваха ги, за да найдат ясния отговор на тайната.
И в края на третята нощ мъдреците възкликнаха в голяма радост, понеже намериха в книгите предвещанието за тая чудна звезда.
И това старо предвещание разправяше, че ще дойдат нови времена, когато на запад, в юдейската земя, ще се роди един цар. И знак за неговото раждане ще бъде една нова, сияйна звезда, която ще изгрее на запад, тъкмо над мястото, дето се е родил новият цар.
И зафанаха тогава да се разговарят мъдреците помежду си. И първият рече:
– Никой цар между человеците до днес не е бил обаждан от подобна звезда. Велики царе на земята са владели и повелявали, без да бъде отбелязано появлението им с такова славно знамение. Навярно новият цар ще бъде по-велик от великия Сезостриса, чиято слава грееше от стовратата Тива, при благословения Нил, до върховете на Ливан, с високите кедри; той ще е по-могъществен от всесилния Кира, който простря ръката си над всички земи и царства, що се намират между западното море и вълните на топлия океан от изток; и от Македонския Александра, който с победоносен меч разпространи властта си от снежните тракийски планини дори до изворите на свещения Ганг.
А вторият мъдрец изрече угрижено:
– Трепери, бедна земльо, защото страшен завоевател днес се ражда! Твоите полета ще бъдат изново покрити с человешки трупове и твоите реки и бистри потоци ще видят почервенели вълните си от человешка кръв, и никога толкова плач и ридание не ще са се издигвали към небесата!
Третият мъдрец каза:
– Благословени да бъдат нашите бели власи, защото те са нам радостен знак и упование, че няма да доживеем до ония страшни дни, когато новороденият силен цар отрасне и възмъжее, и със замаха на сабята си направи да покрият земята пожари, развалини, трупове окървавени, сълзи и отчаяние. Защото всяка царска слава се гради над разрушението и всяка победа се купува с мерзостта на запустението.
Тогава и троицата мъдреци казаха.
– Честити сме, че няма да доживеем до тоя чер ден.
И после стана дума за името на новия цар. И поискаха да узнаят името на новия завоевател на земята, който ще я покрие с кръв и съсипни.
И търсиха пак, и намериха тайнствени белези в мъдрата книга. И се трудиха много, додето да разгадаят скрития смисъл на тия белези.
И откриха, смаяни, че името на новия цар беше:
Любов!
И удивиха се твърде влъхвите и възликуваха сърцата им, понеже всичките им страхове за человечеството изчезнаха.
Тогава рекоха:
– Блажени ние, триждблажени, че дочакахме раждането на царя на Любовта. Да идем да му се поклоним, звездата ще ни заведе при него.
И тримата белобради влъхви зеха със себе си най-благовонните аромати, ливан, смирна и злато, за да ги поднесат пред люлката на благия цар, и яхнаха за към Ливанските планини.
А звездата вървеше пред тях и им показваше пътя.

Автор: Иван Вазов, 1901 г., „Пъстър свят”
Източник: www.slovo.bg
ЕДИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ В ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ”


На 17-ти декември 2017 г. в храма празнична света Литургия отслужи протойерей Емилиян Костадинов.

Почетохме честваните светии за деня – св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил.

С всеки изминал ден и неделя се приближаваме до светото Рождество Христово. На днешната неделя отдадохме почит на светите Праотци – нашите водители във вярата преди Христа.

В светото литургийно Евангелие чухме евангелското събитие за един богат човек, който поканил гости, но когато дошъл денят на празника, те се оправдали с различни причини и отказали поканата (Лук. 14:16-24).

Отец Емилиян ни помоли сериозно да се замислим върху думите, с които завършва това евангелко събитие: „Мнозина са звани, а малцина – избрани.” Той говори за това, какво означава да бъдеш зван и какво – да си избран; за това, че на всеки човек е показан пътя към Православието, към светото Кръщение…: „И от тук натам започва сериозното. – каза о. Емилиян – Защото смятаме, че като се кръстим и кръстим децата си, с това се свършва всичко, ние сме християни… Нищо подобно! Защото, човек за да приеме вярата, християнството – това, освен тайнство, е и голяма отговорност.” Разбрахме, че ние втори път сме от званите, когато приемаме да бъдем кръстници – изключително голяма отговорност.

Отец Емилиян наблегна на това – да се замисляме, а не да се съдим помежду си. Да си дадем сметка къде се намираме, има ли я любовта в нас или надделява злобата, осъждането:
„Ние сме дошли тук не да съдим, а да измолим прошка от Бога, да Му благодарим за това, което имаме и да Го възхвалим за това, което е направил за нас.
Нека, братя и сестри, в тези последни дни на Рождественския пост, наистина сериозно да се замислим за отношението ни към Бога, към нашите близки и към нас самите.
Нека, с Божията любов, да можем да стъпчем злото, което е в душите ни, което е дошло от човешкия враг.”

Отец Емилиян честити на всички присъстващи и на нашите близки, които празнуват Имен ден днес и изказа благопожелания и благословение.
ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой 326 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или да изтеглите от тук

Енорийски лист – Благовестие, брой 326
ДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ В ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ”


На 10-ти декември 2017 г. празнична света Литургия в храма отслужи протойерей Димитър Москов.

Чухме неделното литургийно четиво от св. Евангелие на св. ев. Лука (13:10-17) за изцеряването на прегърбената от осемнадесет години жена от Господ Иисус Христос, отдадохме възхвала на Бога и почетохме честваните свети мъченици Мина, Ермоген и Евграф.

Отец Димитър благослови присъстващите на неделното богослужение и изказа благопожелания за празника.