ИЗЛЕЗЕ НОВ БРОЙ НА ЕНОРИЙСКИ ЛИСТ "БЛАГОВЕСТИЕ"


Излезе нов брой 417 на Енорийски лист “Благовестие”. Може да го намерите по-долу или да изтеглите за печат и разпространение от тук

Енорийски лист „Благовестие”, брой 417