Духовно просветен център


10846709_819283538113029_42854044_n

Духовно-просветният център бе сформиран през пролетта на 2014 г.  Той е един от трите клона на Православното братство към столичния храм „Св. пророк Илия” в „Дружба 2”.

Екипът на Духовно-просветният център се състои от доброволци и е обединен около катехизацията, приобщаването и въцърковяването както на черкуващите се енориаши, така и на нарасналото множество нуждаещи се, които посещават нашата енория. Духовно просветният център цели да работи за духовната храна на тези, които я търсят и чувстват духовен глад и тя да им бъде предоставена по възможно най-достъпния и разбираем начин за тях. “Сее се тяло душевно – възкръсва тяло духовно” (1 Кор. 15:44).

Основните направления на дейностите, които развива екипът на Духовно-просветния център са следните:
1)         Енорийски вестник „Благовестие“; страниците на Храма и Братството в социалните мрежи.
2)         Неделно училище за възрастни

3)         Неделно училище за децата на нуждаещите се, които се хранят в храма. Заниманията с децата включват вероучение, музика, игри и грижа за засадената от децата цветна градинка в двора на храма.

4)         Сайт на Православен храм „Св. пророк Илия” – www.svetiilia.bg

Към настоящия момент екипът на Духовно-просветният център работи по изграждането на цялостна концепция за катехизация и работа както с  нуждаещите се, които идват за безплатен обяд всяка неделя, така и за стотиците доброволци, идващи да помагат в дейностите на Братството.