ПОДВИГЪТ НА СВ. АВВА СЕРГЕЙ ОТШЕЛНИК


luv2„Приеми благословението на отците.”

На Синай някои от отците ни разказаха за авва Сергий. „Във времето на неговото прибиваване на Синай икономът го определил да гледа мулетата. Веднъж той отишъл с тях- и ето, на пътя легнал лъв. Мулетата и мулетарите видели лъва и, обхванати от страх, се разбягали. Тогава авва Сергий, като взел от своята торба един хляб, дошъл до лъва и му казал: „Вземи благословение от отците и си върви, за да преминем и ние. „Лъвът взел хляба и се отдалечил.”

Автор: Блажени Йоан Мосх

Източник: Духовни полета, глава 125