НЕДЕЛЯ 14 СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ В ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ”

На 22-ри януари 2017 г. в храма Божествена света Литургия отслужи протойерей Димитър Москов.

Чухме неделното свето Евангелие за Йерихонския светец и молитвено участвахме в богослужението.

В Неделното училище – групата за възрастни, обсъждахме практически въпроси от начина ни на живот по християнски: Какво е изповедта? Защо трябва да се изповядваме? Как да се изповядваме?
Беседата ни премина под формата на въпроси-отговори и сравняване на индивидуалните ни разбирания по тях с общоприетата практика в Православния свят. Целта е уеднаквяване на нашето собствено разбиране със съборната съвест на Църквата.

От разговора, който проведохме с учениците по темата се изясни, че различия с общоприетото разбиране ние нямаме. И така, всички имаме еднакво разбиране за изповедта, че това е примиряване с Бога в признаване на греховете и тяхното опрощаване от свещеника, пред когото се изповядваме. Необходимостта, пък, от изповед е в резултат на нашата греховност, която в основата си е разрушаване на връзката с Бога. Важно беше да си дадем сметка, че в изповедта се засягат три вида или три зони, в които протича огрешаването: по отношение на Бога и вярата в Него, по отношение на близки и далечни хора и в отношение към нас самите, като в последната зона влизат греховете срещу плътта (пиянство и пр.).

image_pdfimage_print
(Посетен 40 пъти, от които днес: 1)