НЕДЕЛЯ ПРЕДИ БОГОЯВЛЕНИЕ

12473609_10207891747668530_3019855510807030178_oПокайте се!
Възлюбени в Господа, братя и сестри,
Теди думи прозвучаха от устата на светия славен пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан, от днес прочетеното свето литургийно Евангелие.
Покайте се, защото се приближи царството Божие!” С тези думи се обръщаше той към народа, който узнал за него, отиваше в пустинята, където във водите на река Йордан, той ги кръщаваше с покайно кръщение. Той ги кръщаваше като ги изобличаваше за техните грехове. Той ги кръщаваше като ги караше да изповядват тези свои грехове, да ги осъзнаят, да се покаят и едновременно с това ги подготвяше за срещата им с Месията, със Спасителя, с Изкупителя на човешкия род Господ Иисус Христос, Който, както той сам говореше – идва след него и той не е достоен да развърже и ремъка на обущата.
И ето, че всякакви човеци, чули за Йоана в пустинята, отиваха и се кръщаваха. Отиваха и изповядваха греховете си. Отиваха и питаха какво да сторят, за да избягнат Божия гняв. И той поучаваше всички: и митарите – тези, които се смятаха за най-големи грешници, защото събираха данъците и таксите за Римската империя, като им казваше да вземат само това, което е определено; и войниците, които отивиха, поучаваше да не притесняват човеците и да не се ползват от своето служебно положение и да злоупотребяват с него; и всички тези, които имаха в повече, учеше да дават и на тези, които нямат; като по този начин ги подготвяше. Подготвяше ги и за срещата им с Господа Иисуса Христа, и за това – да се подготвят да влязат и наследят Царството Божие, за което той говореше, но за което щеше да говори най-вече Господ Иисус Христос, чиито Предтеча беше свети Йоан Кръстител.
И ето, че неговите думи, които той изричаше в пустинята, отекваха и се чуваха в градове и села. От градове и села тръгваха човеци, за да отидат, за да се покаят, за да потърсят и попросят начин за наследие на Царството Божие и избягване на Божия гняв. Свети Йоан Кръстител говореше, че „брадвата е при дървото и тъй като то не дава плод, ще бъде отсечено”. И всички човеци се интересуваха какъв плод да принесат, за да ги избегне тази участ. И това, което първо заговори свети Йоан Кръстител беше плодът на покаянието. „Покайте се!” С тези думи започна той своята проповед. С тези думи започна своята проповед и Господ Иисус Христос начевайки да поучава народа, Той първом произнесе „Покайте се, защото се приближе царството Божие!”.
Покайте се! Тези думи и сега се огласят навсякъде в храмовете Господни. Във всяка богослужебна и духовна 12466144_10207891708147542_3132394955732378973_oлитература първом чуваме за покаяние. Покаянието, без което ние не можем да се освободим от своите грехове. Покаянието, без което не можем да получим Божията прошка. Покаянието, без което ние не можем да влезем в Царството Божие. Затова днес, когато звучат тези думи от днес прочетеното свето литургийно Евангелие, трябва да се вгледаме в себе си. Дали ние сме се покаяли? Дали в нас има покаяние такова, каквото искаше от нас св. Йоан Кръстител и нашият Господ Иисус Христос? Истинско покаяние, което със съкрушено сърце ние да осъдим своите грехове, да ги изповядаме и да получим прошка за тях. Защото без покаянието няма изповед, няма прощение на греховете и няма наследие на това Царство Божие, което се приближи.
Затова, нека всички ние обърнем внимание на себе си. Нека всички ние потърсим в себе си един или друг грях. Да се замислим затова, че всички ние в Символа на вярата изповядваме, че чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Живот в бъдещия век – това е наследие наследие на Царството Божие. И нека, стремейки се към този живот в бъдещия век, да се покаем. Винаги да се покайваме за всичко, което волно или неволно извършваме и грешим спрямо Бога и да се избавяме от своите грехове посредством покаянието. Да осъзнаваме, че с греховете се отдалечаваме от Бога, а чрез покаянието се омиваме от тях и ставаме отново чеда Божии и наследници на Царството небесно. И нека имайки винаги пред очи това, да помним думите Господни и думите на св. Йоан Кръстител и винаги да се готвим за това Царство Божие, което с всеки един изминал ден се приближава до нас. Амин.

Автор: Браницки епископ Григорий-викарий на Софийския митрополит и Патриарх Български Неофит

Проповедта е произнесена в храм „Св. прор. Илия“, гр. София на 03.01.2016 г.!

image_pdfimage_print
(Посетен 250 пъти, от които днес: 1)