НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОРАСНАЛИ В ДЕВЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ


„Абортът е детеубийство!” В навечерието на празника на Вход на Божията Майка в храма, ден на християнското семейство, имахме гостенка в часа по вероучение. Тя е лекар акушер-гинеколог, директор в Плевенска болница и богослов по образование. Дойде по лична покана в часа. Разказа ни за своята мисия на борба с греха на аборта. Изказа пред всички ни покаяние за извършените десетки случаи на аборт, които е направила в своята практика. Има решимост да не ги повтаря никога и не само това – но и по нейно лично настояване са прекратени абортите в отделението на болницата, което завежда. Това й е спечелило много врагове, както и лични нападки и противодействия. Преборва всички тези негативи с пълно упование в Бога и молитва към Светеца – хирург Лука Кримски, чиято икона държи в своя кабинет. Разказът й предизвика покайно настроение в присъстващите. Всеки съжали за греховете, които са го отделили от Бога. На преден план се открои една обща цел: всеки, според силите си и всички заедно да се противопоставяме на греха на аборта. Да спасиш и един човешки живот означава, че не си живял напразно!