КРЪСТ

Христос бе разпнат на кръст, за да ни очисти от греховете.
Христос подробно е предсказан от пророците и предсказанията им са съгласувани с учението на светите апостоли.
Апостолското учение във всичко е съгласувано с учението и проповедта за Христос на пророците. Още от началото на света различните пророци, които са живели и са следвали един друг в различните времена, по еднакъв начин и подробно са проповядвали за Христа: за това кога ще се яви и как ще дойде на земята, в кой град ще се роди, какво ще се случи при раждането Му, какво ще последва; какъв ще е животът Му на земята и какво ще върши, какви чудеса ще извърши, на какво ще учи; и каква радост и утешение ще донесе на хората, и как хората ще Го “приемат за Свой”, как и колко за тях ще страда и ще умре и ще възкръсне от мъртвите и на небето ще се възнесе; с каква радост и желание и с каква жажда езичниците ще се обърнат към Него и ще придобият вяра, с любов ще Го приемат и ще Му се поклонят, и ще Го прославят; и как неприелите Го Негови хора, юдеите, ще бъдат отхвърлени и т.н. По същия начин виждаме и в Писанието на Новия Завет, че учението на светите апостоли, които на различни места са проповядвали за Христа, напълно съответства на учението на пророците, с тази единствено разлика, че докато в Стария Завет Христос е бил проповядван под сянката и в тъмнината на предсказанията, то в Новия Завет проповедта е ясна. Старият Завет изобразява Христа като сянка и начертание, а Новият Завет Го изобразява като жив образ и Го показва ясно.

Из ” Симфония по Творенията на Свети Тихон Задонски ” на схиархимандрит Йоан Маслов

image_pdfimage_print
(Посетен 81 пъти, от които днес: 1)