КОЛКО Е ВАЖНО ДА ПРОЩАВАМЕ


Почивай, докато Син Божи те възкреси.“

Авва Петър, презвитер на манастира на светия наш отец Сава ни разказва за авва Агиодул следното: Когато той бил настоятел на лаврата на блажени Герасим, един от тамошните братя починал, но старецът не знаел това. Канонаргът ударил клепалото, за да се съберат братята и да изнесат починалия. Дошъл и старецът, и като видял тялото на брата да лежи в църква, натъжил се, че не успял да се прости с него преди смъртта му. Идвайки до одъра, той се обърнал към починалия с думите: „Стани, брате, и ми дай последно целувание.“ Умрелият се подигнал и целунал стареца. „Сега почивай, казал старецът, докато Син Божи те възкреси.“

Блажени Йоан Мосх
Духовни полета