ЗАЩО БОГ НЕ Е ДАЛ НА ЧОВЕКА КРИЛЕ? (притча)

Един ловец, излизайки на лов, с големи усилия се изкачил на хълма. Почивайки си, той видял ято птици и си помислил: „Защо Бог не е дал на човека криле?

Наблизо минавал отшелник. Разбрайки за мислите на ловеца, му казал:

– Мислиш си – защо Бог не ти е дал криле? Но ако беше ти дал, щеше да си недоволен и да казваш: „Защо не съм Ангел?

Ако станеш Ангел, ще казваш: „Защо Бог не ми е дал да управлявам Небесата”. Ако ти се даде да управляваш Небесата, то и тогава няма да си доволен и ще поискаш повече.

Затова смирявай се и бъди доволен от това, което ти се дава, и тогава ще живееш с Бога.

Разбрал ловецът, че това е вярно и благодарил на Бога за вразумлението и за изпратения монах, който му открил пътя на смирението.

 

Автор: св. Силуан Атонски

Превод от руски: „Духовно-просветен център при храм „Св. прор. Илия”

image_pdfimage_print
(Посетен 127 пъти, от които днес: 1)