ЗАЩО БОГ Е СЪТВОРИЛ СВЕТА И ЧОВЕКА


SAVAOTЛюбовта, като едно от свойствата на Бога, е причината за сътворението. По силата на всеобемащата Си любов Бог е пожелал да създаде същества, които да станат причастни на Неговото съвършенство. Справедливо е тогава да се пише, че всичко, което Той е създал, е било “твърде добро”.
Обобщавайки учението на Църквата, преподобният Иоан Дамаскин пише за причината за сътворението: “И така, тъй като благият и преблаг Бог не Се задоволявал от съзерцанието на Самия Себе Си, но от извънредна благост пожелал да сътвори същества, които да може да облагодетелства и да направи причастни на Своята благост, от нищо Той привел в битие и сътворил вселената – невидимия и видимия свят, и човека, който се състои от двете стихии – видимата и невидимата. Бог има намерение и твори, и мисълта става дело, изпълва се от Словото и се завършва от Духа”.

Автор: Старец Йосиф Ватопедски

Източник: Атонски беседи