ЗАЩО БИЛА ДАЕНА ЗАПОВЕД НА ПЪРВИТЕ ХОРА


adam_evaЗаповедта била дадена от Бога не за да лиши първите хора от лична свобода. Както вече споменахме по- горе, тварите, бидейки резултат на сътворение, не съществуват самостоятелно и следователно нямат от себе си не само своето битие – но и благобитието (1), и приснобитието (2) не могат да достигнат само със собствени сили – а го получават от Твореца.

Техните отношения и връзка с Твореца произтичат от изпълнение на заповедта, която представлява онтологическа (3) необходимост. В това, че Бог е дал заповед, се проявява неизразимото Му човеколюбие, тъй като Той е искал да удържи човека близо до Себе Си. Не Бог е породил падението, а отстъплението на самото творение от онзи, Който е Самият Живот. Справедливо ни открива Свещеното Писание, че Бог не е създал смъртта и не се радва, кога гинат живите (Прем. 1:13).


 

1) Благобитие – блаженството на вечния живот.

2) Приснобитие – вечен живот.

3) Онтологическа – отнасящ се до същността на битието.

Автор: Старец Йосиф Ватопедски

Източник: Атонски беседи