ЖИТИЯ НА СВЕТИИ ЗА 30.07.2021


На 30.07.2021 отбелязваме паметта на

СВ. АПОСТОЛИ ОТ СЕДЕМДЕСЕТТЕ – СИЛА, СИЛУАН, КРИСКЕНТ И ДРУГИТЕ С ТЯХ