ЖИВОТЪТ НА ЕДИН СТАРЕЦ, КОЙТО ОБИТАВАЛ КИЛИИТЕ НА ХУЗИВ


Манастирът Хузив

Трудел се цял ден.
В килиите на Хузив живеел един старец. Старците от това място разказваха за него следното: „Живеейки още в своето село, той постъпвал така: ако му се случи да види, че някой от съселяните му поради бедност не може да засее нивата си, той излизал нощем , тъй че никой да не го знае, дори и самият стопанин на нивата и, като вземал своя добитък и свои семена , засявал нивата. Със същото такова състрадание се отличавал старецът и когато се отдалечил в пустинята и започнал да живее в килиите на Хузив. Той излизал на пътя, водещ от свещения Йордан към светия град, като вземал със себе си хляб и вода. Забележел ли някого уморен, вземал го да го носи и го съпровождал до Елеонската планина. Връщайки се обратно по същият път , носел товарите на други до Йерихон.Някога го виждали как носел на плещите си едного, а някога и две деца. Някога той седял да поправя износени мъжки и женски обувки, за което вземал със себе си необходимите инструменти. Едни поял с вода, която носел със себе си , други хранел с хляб. Срещнел ли гол, снемал от себе си дрехата и го обличал. Можело да се види, как се трудел цял ден. Случвало му се да намери мъртвец на пътя, опявал го и го погребвал.
Бележка: Пътят от Йерусалим до Йерихон, стръмен и тесен, прокаран в стръмна клисура, бил много уморителен, твърде опасен, поради разбойници. На половината път имало странноприемница, споменавана в притчата за добрия самарянин. По този път Господ извършил Своето последно пътуване до Йерусалим.

Автор: Блажени Йоан Мосх

Източник: Духовни полета