ДОБРОВОЛЧЕСКА КУХНЯ ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ПРИ ХРАМ „СВ. ПРОР. ИЛИЯ” В ТРИНАДЕСЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ


На 27-ми ноември 2016 г. работата доброволческата кухня премина под ръководството на дежурните Мира, Марк и Стефан. Беше раздадена храна на 377 човека.
Екипът на дежурните изказва искрена благодарност на доброволците за помощта и специално на Михаил, Бойка, Георги и Мария!